{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Tutustu alla tarkemmin referenssiasiakkaidemme kokemuksiin yhteistyöstä Masterin kanssa

Parempi hakijakokemus laadukkaalla henkilöarvioinnilla - tutustu hakijoiden palautteisiin!

Henkilöarvioinnissa hyvä hakijakokemus muodostuu avoimuudesta, henkilökohtaisuudesta ja valmentavasta haastattelutavasta. Lue, mitä mieltä hakijat ovat Masterin arviointitavasta!

JYKI GROUP: Perheyrityksen rekrytoinnin keskiössä hakijan vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen

Perheyhtiössä uskalletaan edelleen tavoitella pitkiä, jopa eläkeikään kestäviä työsuhteita. Lue, miten Jyki Groupilla varmistetaan, että henkilöt pärjäävät ja viihtyvät yrityksen kulttuurissa!

BUSINESS FINLAND: Yksilön uraunelmat luovat pohjaa yhteiselle hyvinvoinnille

Yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä haettaessa haasteellisinta on selvittää motiivit itse työtehtävän sisältöön – mikä innostaa ja millaisessa ympäristössä henkilö pystyy loistamaan.

VARMA rakentaa merkityksellistä työkulttuuria yksilö kerrallaan

Varma on työkykyjohtamisen edelläkävijä sekä vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Varmistaakseen työn mielekkyyden, Varma hyödyntää rekrytoinneissaan kognitiivista kykytestiä.

STADIUM rakentaa Master EASIn avulla toimivia tiimejä ja arvostavaa vuorovaikutusta

Stadium haluaa pitää huolta tiimien hyvinvoinnista ja yhteishengen säilymisestä. Siispä yritys käyttää EASiä niin johtamisen, palautteenannon kuin toimivan yhteistyön rakentamiseen.

TEERENPELI: Mitä tehdä, kun hakemuksia tulee ovista ja ikkunoista ja tärkeintä on tunnistaa oikea asenne?

Teerenpelin hallinnon toimistoassistentin rekrytointi oli poikkeuksellinen: esivalinnassa käytettiin Masterin online-testejä tarvittavan asenteen ja kyvykkyyden selvittämiseksi.

OPERARIA luottaa Masterin soveltuvuustesteihin osana onnistunutta rekrytointia ja hakijakokemusta

Operarian rekrytointi- ja henkilövuokrauspalveluja toiminnan keskiössä on laatu - siksi he ovat valinneet Masterin henkilöarviointimenetelmät kiinteäksi osaksi yrityksen palveluita..

PUUSTELLI: Näin tunnistamme menestyvät työntekijät muista

Lue kuinka Masterin ratkaisut sekä HR-data-analytiikka auttavat kansainvälisiä organisaatioita kuten Puustellia HR:n roolin nostamisessa strategiseksi kumppaniksi liiketoiminnalle.

Case: IKEA rekrytoi Masterin avulla oikeaa asennetta asiakaspalveluun

IKEA halusi kehittää rekrytoinnin esivalintaa tunnistamaan paremmin oikeaa asiakaspalveluasennetta. Prosessi uudistettiin ja käyttöön otettiin Masterin asiakaspalveluasennetta mittaava BRIGHT-testi.