{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

 

Operaria on pääkaupunkiseudulla toimiva rekrytoinnin asiantuntijatalo, joka on erikoistunut etenkin B2B-myynnin, taloushallinnon, asiakaspalvelun ja ICT-alan rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluihin. Yritys palvelee ensisijaisesti yrityksiä, jotka haluavat sitoutua pitämään huolta työntekijöistään. Huolenpito alkaa siitä, että rekrytointivaiheessa selvitetään kattavasti, onko henkilö sopiva haettuun tehtävään.

Soveltuvuus vaikuttaa olennaisesti rekrytoinnin onnistumiseen eli siihen, tuleeko henkilö onnistumaan, viihtymään ja kokemaan työnsä merkitykselliseksi. 

”Emme toteuta rekrytointeja ilman laadukasta henkilöarviointia. Myönnämme 100 % tyytyväisyystakuun ja siksi Masterin arviointimenetelmät ovat kiinteä osa jokaista rekrytointiprosessia. Strategia on selvästi toiminut, sillä takuuseen on turvauduttu vain seitsemän kertaa vuodesta 2010 lähtien”, kertoo Markus Fabricius, kokenut rekrytoija ja Operarian omistaja.

 

Soveltuvuusarviointi varmistaa prosessin laadun ja tukee perehdyttämistä

 

Soveltuvuusarvioinnin tarkoitus on tuoda varmuutta rekrytointiprosessiin, sillä virherekrytointi on – varsinkin pk-yritysten liiketoiminnalle – myrkkyä. Lisäksi se on tutkitusti osa laadukasta rekrytointiprosessia, sillä vaikka haastattelun merkitys ihmisläheisellä alalla korostuu, kenenkään ei pitäisi olettaa pystyvänsä saamaan täyttä kuvaa henkilön persoonasta, kognitiivisesta kyvykkyydestä puhumattakaan, tunnin haastattelun perusteella.

Asiantunteva rekrytoija tiedostaa myös, että arvioinnin tulokset eivät koko totuus, vaan ensisijaisesti tukevat prosessissa tehtäviä valintoja. Laadukkaiden arviointityökalujen käyttö tuo siis tiedonkeruuseen syvyyttä ja varmuutta myös kokeneen rekrytoijan työhön. ”Edelleen koen mielihyvää ja onnistumista joka kerta, kun olen pystynyt tulkitsemaan hakijaa oikein jo ennen henkilöarviointiraportin ja sen perusteella käydyn keskustelun tuomaa vahvistusta ”, Fabricius hymyilee.

Fabricius näkee laadukkaan henkilöarvioinnin myös investointina johtamis- ja kehittämistyöhön niin hakijalle itselleen kuin hänet palkkaavalle esimiehelle. Operarian käyttämästä Master OPTO-työpersoonallisuustestistä saatava raportti on konkreettinen väline perehdyttämisen ja henkilön sitouttamisen tueksi – tätä osaa esimiehet arvostavat palautteen perusteella kovasti. Esimerkiksi, jos innovatiivisuus korostuu henkilön persoonassa, mutta ei ole merkittävä osa varsinaista työtehtävää, hänet saattaa olla aiheellista ottaa mukaan kehitysprojekteihin tai ainakin kysyä, onko hänellä tällaiseen halukkuutta.

 

Laadukkaasti toteutettu henkilöarviointi tuottaa arvoa myös hakijalle

 

Fabricius uskoo kokemuksensa perusteella myös henkilöarviointia seuraavan keskustelun tuovan usein aidosti arvoa myös hakijalle. ”Parhaat henkilöarvioinnin purkutilanteisiin liittyvät kokemukseni ovat olleet sellaisia, että henkilö on saattanut keskustelun aikana kokea itsensä suhteen silminnähden ahaa-elämyksen. Näissä tilanteissa erityisen hienoa on se, että kävi prosessissa miten kävi, keskustelu on tuottanut hakijalle arvokkaita oivalluksia, joita hyödyntää tulevaisuuden rekrytoinneissa ja urasuunnittelussa” Fabricius pohtii. ”Esimerkiksi OPTO-raportti tarjoaa henkilölle tietoa, jota voidaan suoraan hyödyntää itsensä johtamiseen ja kehittämiseen. Osa hakijoista kertoo myös saaneensa konkreettista apua oman osaamisen sanoittamiseen myös jatkossa”, hän lisää.

Lue lisää Operariasta