{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Stadiumista on viime vuosina kasvanut yksi Pohjoismaiden johtavista urheiluketjuista, ja sen menestys kumpuaa toimivista tiimeistä ja yhteishengestä.

 

”Stadiumin työntekijöistä 88 % on ylpeä työskentelystään yrityksen palveluksessa – se on mieletön juttu.”, toteaa Riikka Paavola, HR Business ja People Development Partner.

Asiakaspalvelussa ja päivittäisissä kohtaamisissa työyhteisön hyvä fiilis näkyy ulospäin. Stadiumilla on nähty kovasti vaivaa, jotta onnistuttaisiin rekrytoimaan aidosti työkulttuurien arvot jakavaa henkilöstöä. Siksi on luonnollista, että yritys haluaa pitää huolta tiimien hyvinvoinnista ja yhteishengen säilymisestä. Tiimien tulee toimia ja se vaatii ymmärrystä erilaisista tavoista käyttäytyä, viestiä ja ajatella. 

 

Monipuolinen ja helppokäyttöinen EASI tuottaa ymmärrystä erilaisista toimintatavoista

 

Master EASI on moderni käyttäytymis- ja motivaatiokartoitustyökalu, jota voi monipuolisesti käyttää niin itsetuntemuksen kehittämiseen kuin tiimityön ja vuorovaikutuksen valmentamiseen. Stadium käyttää EASIa esimiesten motivoivan johtamisen ja palautteenannon kehittämiseen sekä tiimitasolla toimivan yhteistyön rakentamiseen.

 Valmennuksien vetäjiltä kiitosta on tullut erityisesti kouluttajamateriaaleista ja eri tyylien selkeästä havainnollistamisesta. Hyvää palautetta on tullut myös itse EASI-raportin kuiluanalyysistä, jossa mallinnetaan selkeästi päällekkäin henkilön käyttäytymistyyli ja motivaatiotyyli. Näiden tarkastelu tuottaa monesti oivalluksia ja on arvokas työkalu erityisesti esimiehille niin henkilön urasuunnitteluun kuin motivaation johtamiseen”, Paavola summaa.

 

Arvostava vuorovaikutus mahdollistaa hyvän joukkuehengen

 

EASI on herättänyt myymälöissä laajasti innostusta ja aitoa iloa siitä, että valmennusten myötä ymmärrys muiden käyttäytymistyyleistä on lisääntynyt. Myös orastavia konfliktitilanteita on menestyksekkäästi ratkottu EASIn avulla. Yhdessä tapauksessa henkilöiden konkreettinen ryhmittely käyttäytymistyylin mukaan ja siitä johdettu keskustelu vahvuuksista ja kompastuskivistä avasi kahden tiimiläisen väliin muodostuneen solmun. Molemmat ymmärsivät harjoituksen seurauksena, mistä kitka johtui ja miten sitä voidaan helpottaa kehittämällä omaa vuorovaikutusta enemmän toisen käyttäytymistyyliä huomioivammaksi. Sittemmin vuorovaikutus tämän kaksikon kohdalla on parantunut silminnähden.

Stadiumissa työskentelee joukkuepelaajia - kaikkien kanssa ei voi tulla sydänystäviksi, mutta itsetuntemuksen lisääminen auttaa kehittämään juuri niitä taitoja, joista arvostava vuorovaikutus rakentuu. ”EASI-malli on ollut henkilöstön kehittämistyökaluna erittäin pidetty. Lisäksi sen on huomattu auttavan kohtaamaan myös asiakkaat ja heidän tarpeensa entistä paremmin”, lisää Paavola.

Tutustu Stadiumiin työpaikkana