{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Sota teki minusta strategisen ajattelijan - Rajkumar Sabanadesanin tie johdon valmentajaksi

Rajkumar Sabanadesan valmentaa johtajia ja organisaatioita muutostilanteissa. Oli kyseessä iso fuusio, muutos strategiassa tai henkilöstössä, hän auttaa johtajia selviämään epävarmuuden yli yksilö- tai johtoryhmävalmennuksen avulla. Sabanadesanin tie srilankalaisesta lapsisotilaasta lukuisten johtotehtävien kautta muutosjohtamisen valmentajaksi on vähintäänkin poikkeuksellinen – ja yksi syy siihen, että suositukset kulkevat suusta suuhun.

 

Sodan perintönä strateginen ajattelu ja merkityksen oivaltamisen tärkeys

 

”Niin hurjalta kuin se kuulostaakin, näin jälkeenpäin ajateltuna taistelu sisällissodassa 13-vuotiaana loi hyvät edellytykset strategiseen johtamiseen. Sodassa selviytyminen vaatii ongelmanratkaisukykyä ja strategista ajattelua – on pakko keskittyä kokonaiskuvaan ja katsoa tulevaisuuteen”, Sabanadesan pohtii.

Suomessa Sabanadesan on toiminut vuosia vaativissa johtotehtävissä. Se on tehnyt hänestä myös oivan kumppanin pk-yrityksille, sillä kokonaisvaltainen liiketoiminnan ja siihen liittyvien kipupisteiden ymmärtäminen mahdollistaa monipuolisen avun niin päivittäisjohtamiseen, rekrytointiin kuin strategiseen suunnitteluun.

”Sodassa oivalsin myös merkityksellisyyden oivaltamisen tärkeyden: vaikka tuolloin merkityksellisyys oli aikuisten (tamilisissit) sanelemaa totuutta, kokonaisuuden ymmärtäminen ja oma rooli sen osana oli selviytyminen kannalta olennaista.  Sama pätee johtamisessa. Olen edelleen sitä mieltä, että johtaminenkin on selviytymistä – pitää olla askeleen edellä ja jos strategia hämärtyy, tekemisen merkitys katoaa. Kun merkitys katoaa, ollaan hukassa”, Sabanadesan toteaa.

 

Johtajan itsetuntemus on hyvän johtamisen ydintä

 

Sabanadesanin yksilövalmennuksen punainen lanka on itsetuntemus ja sen kehittäminen. Hän uskoo vakaasti, että juuri yksilökohtaiset traumat vaikuttavat siihen, miten henkilö toimii johtajana. ”Tullaksemme paremmiksi johtajiksi meidän on ymmärrettävä, miksi toimimme kuten toimimme – kun tiedostamme traumamme, voimme paremmin hallita ja elää niiden kanssa”, hän sanoo.

Tiede on tässä samoilla linjoilla: suomalaisen väitöskirjatutkimuksen löydökset osoittivat hiljattain hyvän itsetuntemuksen eli vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisen korreloivan korkeamman työtyytyväisyyden kanssa. Samaisessa tutkimuksessa osoitettiin, että jos johtaja yliarvioi omat kykynsä –  erityisesti empatian suhteen – se heikentää työtyytyväisyyttä.

Sabanadesan käyttää valmennustyönsä ja itsetuntemuksen kehittämisen tukena Masterin EASI käyttäytymis- ja motivaatiokartoitusta. Menetelmä havainnollistaa 15 minuutissa vastaajan työkäyttäytymistä ja työtehtäviin liittyvää motivaatiota moderniin taustateoriaan pohjaten.

”EASI sopii tyyliini – se on luotettava työkalu, joka luo keskustelulle luotettavan viitekehyksen, mutta mahdollistaa nopean etenemisen itse asiaan eli valmentamiseen. Mittaan muutenkin onnistumista niin, että pyydän asiakkaita arvioimaan, kuinka paljon he kokivat saaneensa valmennuksesta ajalleen ja rahalle vastinetta. Se, miten he arvioivat minut valmentajana on sivuseikka, sillä – EASIkin sen osoittaa – vuorovaikutus- ja viestintätyylini uppoaa toisille paremmin kuin toisille”, hän naurahtaa.

 

Käytännönläheistä, suoraviivaista valmennusta kumppanuusperiaatteella

 

Sabanadesan pitää itseään ensisijaisesti valmentajana, ei kouluttajana. ”Sotiminen on strategisen ajattelun lisäksi jättänyt minuun jälkensä siten, että kielenkäyttöni on suoraviivaista ja myös valmennan hyvin käytännönläheisesti. Saan aikaan isoja tuloksia marginaalisilla resursseilla”, Sabanadesan pohtii.

Hän kuitenkin täsmentää, että ei ole ihmeidentekijä; muutos harvoin tapahtuu yhdessä yössä. Tästä syystä asiakassuhteet ovat pitkäikäisiä kumppanuuksia, joiden parissa tehdään töitä vuosia. Ilokseen hän on pannut merkille, että vaikka yhteistyö olisi jo yhden asian tiimoilta saatettu päätökseen häneen ollaan usein samasta organisaatiosta yhteyttä myöhemmin uuden asian tiimoilta.

Sabanadesan tiedostaa, että hänen tyylinsä ei sovi kaikille. ”Olen aika vaativa johdon kanssa”, hän myöntää naurahtaen. Tämä siksi, että yrityksen menestyminen edellyttää kokonaisuuden hallitsemista, eikä johto voi toimia irrallaan asiakkaista, sidosryhmistä, varsinkaan henkilöstöstä. ”Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa intressit ovat usein johtajuuden sijaan asiantuntijuudessa ja tämän muuttaminen vaatii ponnisteluja. Mielestäni johtamisen tulisi olla oma ammattinsa, ei vain vastuualue muiden joukossa”, Sabanadesan kiteyttää.

  

Menestyvä johtaja on aina askeleen edellä

 

Mistä sitten tietää, että johdon valmennukselle on tarvetta? ”Hyvä hetki strategian tarkasteluun on erityisesti silloin, kun kaikki vaikuttaa olevan hyvin”, Sabanadesan toteaa. Hän lisää, että suurin osa menestyksen mittareista, kuten tase ja asiakastyytyväisyyden NPS-kyselyt eivät palvele ennakoivaa johtamista, sillä ne kertovat menneisyydestä. Sen sijaan henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen mahdollistaa tehokkaasti ennakoinnin. Alhainen henkilöstön tyytyväisyys on yksi suora indikaattori siitä, että haasteita on odotettavissa tulevaisuudessa. ”Johtajan pitää olla askeleen edelle – ja siksi suosin ennakointia tukevia mittareita.”

 

Tutustu Rajkumar Sabanadesanin palveluihin täältä!

Kuuntele myös Rajkumarin vierailu Hyvät tyypit työssä - podcastissa!

Haluatko tutustua EASIin tarkemmin? Lue, miten EASI eroaa muista kehitystyökaluista.

Category: Johtaminen, Asiakastarinat

Päivämäärä: 29.04.2021

Annika Vallo

Content Writer