{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master ACE kykytesti kertoo luotettavasti yksilön potentiaalista ja ennustaa työssä suoriutumista

Master ACE nauttii ansaitusti suosiota yhtenä markkinoiden moderneimmista kykytesteistä. Adaptoituva kykytesti soveltuu sekä johtavassa asemassa olevien että trainee-ohjelmiin hakevien potentiaalin varmistamiseksi. Saatu tieto on arvokasta rekrytointiin aina liittyvien riskien minimointiin, sillä kykytesti selvittää luotettavasti henkilön tehtäväkohtaisen soveltuvuuden sekä auttaa työntekijän motivaation tukemisessa. Mitä enemmän vastuuta ja mitä vähemmän valmista ohjeistusta tehtävään sisältyy, sitä tärkeämpää on henkilön kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä loogisia päätelmiä. Tunnistamalla potentiaalin heti alusta lähtien tuet osaltaan osaajan menestystä ja viihtymistä uudessa työtehtävässä ja organisaatiossa!

Nämä asiat selvität Master ACE -kykytestin avulla

selection

Työn vaativuus

Master ACEn avulla määrität työn kompleksisuuden ja sen, millaista potentiaalia tarvitaan tulosten saavuttamiseksi. Ilman kyvykkyyden arviointia riskinä on palkata tekijä, joka ei yllä tavoitteisiin ja uupuu (liika kompleksisuus), tai huippukyvykäs tekijä, joka siirtyy pian vaativampiin hommiin - pahimmassa tapauksessa kilpailijalle.

manage

Uuden tiedon omaksuminen eli oppimiskyky

ACE-tulos kertoo suoraan henkilön kyvystä omaksua uutta tietoa ja kuinka nopeasti tämä onnistuu. Mitä vähemmän tehtävä sisältää valmiita ohjeita ja vaatii kykyä oppia koko ajan esimerkiksi projekteista ja eri toimialojen edustajien kanssa käydyistä keskusteluista, sitä relevantimpaa tietoa kognitiivinen kykytesti tarjoaa.

check

Looginen ja analyyttinen päättely

Kykytestin avulla voidaan arvioida henkilön kykyä loogiseen ja analyyttiseen päättelyyn ja ongelmanratkaisuun. Tämä on tärkeää varsinkin, jos henkilöllä on vastuuta ja mietitään, kykeneekö hän tekemään parhaat mahdolliset ratkaisut muut muuttujat huomioiden. ACE mittaa myös "out-of-the-box" -ajattelua, jota tarvitaan innovaatioiden synnyttämiseen.

ARTIKKELI: Miksi kykytesti on rautaa ja mikä on investoinnin ROI vuositasolla?

Sen lisäksi, että kykytestin käyttö rekrytoinnissa todella kuvastaa potentiaalia ja ennustaa menestystä tulevassa työtehtävässä, se on myös kannattava investointi. Laskimme esimerkin avulla, mitä kykytestin käyttäminen tuottaa vuositasolla - lue ja ihmety!

CASE: Varma hyödyntää kykytestiä osana potentiaalin tunnistamista

Tulevaisuuden tietotyö vaatii yksilöiltä luovuutta, mukautumista ja kykyä ratkaista monimutkaisia ongelmia. Myös Varman arkeen vaikuttaa alati muuttuva toimintaympäristö, jossa automatisaatio ja robotiikka lisääntyvät ja muokkaavat jatkuvasti olemassa olevia toimenkuvia - siksi Varma käyttää Masterin ACE-kykytestiä hakijan loogisen analyyttisen päättelykyvyn tunnistamiseen rekrytoinnissa.

Voit myös varata suoraan tapaamisen Masterin asiantuntijan kanssa saadaksesi juuri sinulle sopivaa lisätietoa.

Master ACE on psykometrisesti erittäin luotettava kykytesti

Master ACE on erittain laadukas ja luotettava kognitiivinen kykytesti, joka perustuu G-faktoriin.

Olemme ylpeitä menetelmiemme laadusta - kykytestin on kehittänyt tanskalainen Master International A/S, jonka psykologit ja psykometriikan ammattilaiset varmistavat testien kansainvälisten vaatimusten mukaisen korkean laadun.

Voit tarkastaa tekniset tiedot Fakta-esitteestä.