{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Master OPTO tunnistaa menestyvät työntekijät ja kulttuurillisen yhteensopivuuden

Master OPTO -työpersoonallisuustesti tuo käyttöösi tietoa, jonka avulla voit määritellä menetystä ennakoivat työkäyttäytymisen ja tämän jälkeen tunnistaa hakijajoukosta sopivimmat kandidaatit. Moderni OPTO sopii myös automatisoituun esikarsintaan. Sen avulla pohjaat valintaa luotettavaan, puolueettomaan dataan ja vieläpä kustannustehokkaasti. Samalla rakennat arvostavaa hakijakokemusta, sillä hakijat arvostavat OPTOn selkeää, vahvuusajatteluun nojaavaa palauteraporttia.

Näin käytät Master OPTO -työpersoonallisuustestiä

selection

Rekrytointi - esikarsinta ja valintapäätös

Tehtäväanalyysi on kaiken A ja O. Master OPTOn avulla tunnistat tehtävän vaatimukset vaivattomasti ja teet parempia valintoja. OPTO soveltuu niin perinteiseen soveltuvuusarviointiin kuin moderniin, automatisoituun esikarsintaan. Kandidaatit arvostavat sekä selkeää, helppotajuista palauteraporttia että sen avulla käytyä, arvostavaa haastattelua.

check

Perehdytys / Onboarding

Työpersoonallisuustestin pohjalta käyty keskustelu tukee perehdyttämisen suunnittelua ja päivittäistä johtamista. Saat vinkkejä esimerkiksi siihen, miten henkilöä tuetaan? Annetaanko selkeät ohjeet? Asetetaanko välideadlineja? OPTOn avulla rakennat hyvää työntekijäpolkua heti alusta lähtien - samalla sitoutat ja pidät uudet osaajat tyytyväisinä!

leader

Talent Management

Selvitä huippusuoriutujiesi "DNA" ja tekijät, jotka aidosti tukevat menestystä teidän toimintaympäristössä ja yrityskulttuurissa. Master OPTOn avulla tunnistat tiimin vahvuudet ja voit hyödyntää dataa osaamisen kehittämiseen - tunnista, mistä tekijöistä hyvä suoriutuminen organisaatiossasi koostuu ja anna tiedon ohjata tulevia rekrytointipäätöksiä.

outplacement

Outplacement

OPTOn avulla autat työnhakijaa tunnistamaan vahvuuksiaan tulevia työntehtäviä silmällä pitäen. Työpersoonallisuustesti tarjoaa helppokäyttöisen rakenteen haastattelulle ja ohjaa valmentavaan otteeseen keskusteluissa. Master OPTOn avulla voit tuottaa oivalluksia sekä tarjota tuen ja konkreettista apua oman osaamisen sanoittamiseen muutostilanteessa.

LUE REFERENSSIARTIKKELI: Soveltuvuustestit osana onnistunutta rekrytointia ja hakijakokemusta

Pääkaupunkiseudulla toimiva rekrytoinnin asiantuntijatalo Operaria ei toteuta rekrytointeja ilman laadukasta henkilöarviointia. Soveltuvuus vaikuttaa olennaisesti rekrytoinnin onnistumiseen eli siihen, tuleeko henkilö onnistumaan, viihtymään ja kokemaan työnsä merkitykselliseksi. Lisäksi arviointi tarjoaa arvokkaan tuen perehdyttämiseen.

Master OPTO on moderni ja psykometrisesti luotettava työpersoonallisuustesti

OPTO-persoonallisuustesti perustuu viiden faktorin malliin (Big 5) ja sen on kehitetty EFPA:n (European Federation of Psychologists' Associations) työpsykologisten testien kehittämiselle laatiman ohjeistuksen mukaan.

Englanninkielinen versio OPTOsta on Psychological Testing Center (PTC):n rekisteröimä. PTC on British Psychological Society (BPS):n alainen taho. Tämä takaa, että testi täyttää  testien dokumentaatiota, materiaaleja, pätevyyttä sekä luotettavuutta koskevat BPS:n standardit.