{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Tehtävänkuvan määrittely - rekrytoinnin A ja O

Yksi yleisimpiä syitä rekrytoinnin epäonnistumiseen on puutteellinen tehtäväkuvan määrittely ennen prosessin aloittamista. Master tarjoaa käyttöösi menetelmät tarkan tehtävänkuvan määrittelemiseksi juuri sinun organisaatiossasi ja toimialalla. Helppokäyttöisten työkalujen avulla saat helpommin myös kiireisen esimiehen osallistumaan!

Työpersoonallisuustestin avulla näet pintaa syvemmälle

Meillä on tapana tehdä oletuksia henkilöstä tämän taustan, työkemuksen, tutkinnon tai pelkän olemuksen perusteella. Työpersoonallisuustestin pohjalta käyty haastattelu auttaa välttämään kognitiivisia vinoumia ja arvioimaan puolueettomasti henkilön soveltumista tehtävään ja yrityskulttuuriin.

Kykytesti kertoo kyvystä oppia ja ratkaista ongelmia

Asiantuntijatehtävissä menestyminen edellyttää kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä ja omaksua uutta tietoa nopeasti. Mitä enemmän vastuuta ja mitä vähemmän tarkkaa ohjeistusta, sitä tärkeämpää on kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä parhaita loogisia päätelmiä. Kykytestin avulla mittaat näitä ominaisuuksia suhteessa tehtävän vaatimustasoon.

Sitouta osaajat ja vältä kalliit virherekrytoinnit

Masterin online-testit ovat helppokäyttöisiä ja psykometrisesti luotettavia - saat käyttöösi tiedon, jonka avulla voit välttää kalliita virherekrytointaja. Lisäksi työpersoonallisuus- ja kognitiivisen kykytestin pohjalta käyty keskustelu tukee perehdyttämistä ja johtamista - niiden avulla sitoutat ja pidät uudet osaajat tyytyväisinä!

...OTA YHTEYTTÄ Masterin rekrytointistrategi Annika Valloon ja pääset keskustelemaan asiantuntijarekrytoinnin kehittämisestä!

Asiantuntijoiden rekrytoinnit ja soveltuvuusarviointi

Asiantuntijarekrytoinneissa soveltuvuusarviointia on hyvä suosia asiakasrajapinnan tehtävistä aina johtoon asti. Soveltuvuusarvioinnilla tunnistat soveltuvuuden sekä tehtävään että yrityskulttuuriin.