{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Näin onnistut vaativissa asiantuntijarekrytoinneissa:

Tehtävänkuvan määrittely - rekrytoinnin A ja O

Yksi yleisimpiä syitä rekrytoinnin epäonnistumiseen on puutteellinen tehtäväkuvan määrittely ennen rekrytoinnin aloittamista. Master tarjoaa käyttöösi menetelmät tarkan tehtävänkuvan ja ornanisaation toimintatapojen ja -kulttuurin määrittelemiseksi. Helppokäyttöisten työkalujen avulla onnistut rekrtoinnissa, tuotat hyvää hakijakokemusta ja saat kiireisen esimiehenkin osallistumaan!

Työpersoonallisuustestin avulla näet pintaa syvemmälle

Meillä on tapana tehdä oletuksia henkilöstä tämän taustan, työkemuksen, tutkinnon tai pelkän olemuksen perusteella. Työpersoonallisuustestin pohjalta käyty haastattelu auttaa välttämään kognitiivisia vinoumia ja arvioimaan puolueettomasti henkilön soveltumista tehtävään ja yrityskulttuuriin.

Kykytesti kertoo kyvystä oppia ja ratkaista ongelmia

Asiantuntijatehtävissä menestyminen edellyttää kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä ja omaksua uutta tietoa nopeasti. Mitä enemmän vastuuta ja mitä vähemmän tarkkaa ohjeistusta, sitä tärkeämpää on kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä parhaita loogisia päätelmiä. Kykytestin avulla mittaat näitä ominaisuuksia suhteessa tehtävän vaatimustasoon – ja parannat tutkitusti tehtävässä menestymisen todennäköisyyttä.

Sitouta osaajat ja vältä kalliit virherekrytoinnit

Masterin online-testit ovat helppokäyttöisiä ja psykometrisesti luotettavia - saat käyttöösi tiedon, jonka avulla voit välttää kalliita virherekrytointaja. Lisäksi työpersoonallisuus- ja kognitiivisen kykytestin pohjalta käyty keskustelu tukee perehdyttämistä ja johtamista - niiden avulla sitoutat ja pidät uudet osaajat tyytyväisinä!

Ota suoraan yhteyttä Masterin asiantuntijaan!