{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Mikä EASI on?

EASI - modernin johtajan työkalu

Master EASI auttaa konkreettisesti havainnollistamaan eri käyttäytymis- ja motivaatiotyylejä työn kontekstissa. EASIn avulla tuot erilaisuuden näkyväksi ja luot yhtenäisen viitekehyksen, jonka avulla pystyt kehittämään yksilöiden ja tiimien johtamista ja vuorovaikutusta. Menetelmä perustuu Big Fiveen ja on psykometrisesti luotettava.

EASI perehdytyksen ja kehityskeskustelujen pohjana

Koeajan aikana käyty keskustelu odotuksista, työn todellisuudesta ja sen suhteesta motivaatioon on arvokasta, kun luodaan pohjaa hyvälle yhteistyölle. Käyttämällä EASIä säännöllisesti työn liittyvän keskustelun pohjalla voidaan helposti antaa työntekijälle keinot oman työkuvan analysoimiseen ja kehittämiseen. Samalla tuetaan hyvää johtamista.

Johda motivaatiota EASIn avulla

Master EASI lisää johtajan itsetuntemusta ja ymmärrystä muiden erilaista käyttäytymisistä ja tavasta suhtautua työhön. Samalla se auttaa tunnistamaan erilaisia motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtämään, millaisista asioista eri ihmiset innostuvat työssään. Tämä auttaa tukemaan yksilöllistä kehittymistä sekä rakentamaan motivoivampaa työympäristöä.

Johda monimuotoisuutta ja luo toimivia tiimejä

"Ihmiset ovat erilaisia", mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tulkitsemme väärin toistemme käyttäytymistä ja viestintää ja se hankalaloittaa yhteistyötä. Vaikka monimuotoisuus mahdollistaa tutkitusti liiketoiminnan kasvun, se yhtä lailla haastaa johtamisen. EASIn avulla nostat esille eri tyylien vahvuudet ja kompastuskivet sekä luot arvostavampaa vuorovaikutusta.

Varaa tapaaminen Masterin asiantuntijalle- saat lisätietoa EASI-lisenssistä sinulle sopivaan käyttöön.

Hinnat alk. 1200 € + alv / 12 kk.

Tässä esimerkkejä tavoista EASIn hyödyntämiseen johtamisessa ja valmentamisessa:

CASE: STADIUM haluaa pitää huolta tiimien hyvinvoinnista ja yhteishengen säilymisestä

Stadium käyttää Master EASiä niin johtamisen, palautteenannon kuin toimivan yhteistyön rakentamiseen. Menetelmä on kerännyt laajasti positiivista palautetta henkilöstöltä.

Tutustu EASI-valmentaja Rajkumar Sabanadesaniin!

Sabanadesanin tie srilankalaisesta lapsisotilaasta lukuisten johtotehtävien kautta muutosjohtamisen valmentajaksi on vähintäänkin poikkeuksellinen – ja yksi syy siihen, että suositukset kulkevat suusta suuhun. Hän käyttää valmennustyönsä ja itsetuntemuksen kehittämisen tukena EASIä.

Mikä erottaa EASIn muista typologioista?

EASI on moderni, aidosti helppo- ja monikäyttöinen typologia – mutta mikä erottaa sen muista nelikenttämalleista?