{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Mikä EASI on?

EASI - modernin johtajan työkalu

Master EASI auttaa konkreettisesti havainnollistamaan eri käyttäytymis- ja motivaatiotyylejä työn kontekstissa. EASIn avulla tuot erilaisuuden näkyväksi ja luot yhtenäisen viitekehyksen, minkä avulla pystyt kehittämään yksilöiden ja tiimien johtamista ja vuorovaikutusta. Menetelmä perustuu Big Fiveen ja on psykometrisesti luotettava.

EASI perehdytyksen ja kehityskeskustelujen pohjana

Koeajan aikana käyty keskustelu odotuksista, työn todellisuudesta ja sen suhteesta motivaatioon on arvokasta, kun luodaan pohjaa hyvälle yhteistyölle. Käyttämällä EASIä säännöllisesti työn liittyvän keskustelun pohjalla voidaan helposti antaa työntekijälle keinot oman työkuvan analysoimiseen ja kehittämiseen. Samalla tuetaan hyvää johtamista.

Johda motivaatiota EASIn avulla

Master EASI lisää johtajan itsetuntemusta ja ymmärrystä muiden erilaista käyttäytymisistä ja tavasta suhtautua työhön sekä auttaa tunnistamaan erilaisia motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtämään, millaisista asioista eri ihmiset innostuvat työssään. Tämä auttaa tukemaan yksilöllistä kehittymistä sekä rakentamaan motivoivampaa työympäristöä.

Johda monimuotoisuutta ja luo toimivia tiimejä

"Ihmiset ovat erilaisia", mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tulkitsemme väärin toistemme käyttäytymistä ja viestintää ja se hankalaloittaa yhteistyötä. Siksi, vaikka monimuotoisuus mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, se haastaa johtamisen. EASIn avulla nostat esille eri tyylien vahvuudet ja luot arvostavampaa vuorovaikutusta.

CASE: STADIUM haluaa pitää huolta tiimien hyvinvoinnista ja yhteishengen säilymisestä

Stadium käyttää Master EASi:ä niin johtamisen, palautteenannon kuin toimivan yhteistyön rakentamiseen ja menetelmä on kerännyt laajasti positiivista palautetta henkilöstöltä.

Tutustu EASI-valmentaja Rajkumar Sabanadesaniin!

Sabanadesanin tie srilankalaisesta lapsisotilaasta lukuisten johtotehtävien kautta muutosjohtamisen valmentajaksi on vähintäänkin poikkeuksellinen – ja yksi syy siihen, että suositukset kulkevat suusta suuhun. Hän käyttää valmennustyönsä ja itsetuntemuksen kehittämisen tukena EASIä.

Voit myös varata suoraan tapaamisen Masterin asiantuntijan kanssa saadaksesi juuri sinulle sopivaa lisätietoa.

Mikä erottaa EASIn muista typologioista?

EASI on moderni, aidosti helppo- ja monikäyttöinen typologia – mutta mikä erottaa sen muista nelikenttämalleista?